Pengajar

Pengajar TPA Al-Ikhwan adalah ustadz-ustadzah yang telah fasih membaca Alquran dan telah mendapatkan pelatihan-pelatihan mengenai Alquran dan program pendidikan kepada anak-anak.

  • Kelas Alif diampu oleh Ustadzah Nunung dan Ustadzah Naila MT
  • Kelas Ba’ diampu oleh Ustadz Abdul Muiz
  • Kelas Ta’ diampu oleh Ustadz Komarudin dan Ustadzah Atik
top